Il Blog di Enzo Bianchi

Il Blog di Enzo Bianchi 

​Fondatore della comunità di Bose

Ascultând Cuvântul

12/12/2011 23:00

ENZO BIANCHI

Edizioni in Lingua Rumena,

Ascultând Cuvântul

ENZO BIANCHIAscultând CuvântulDeesis Sibiu, 2011

ascultandcuvantul600-1608127204.jpg

pentru lectura duhovniceasc? a Scripturii în Biseric?

 

© 2011 Deesis Sibiu  

 

 

traduzione in lingua romena 
del libro di ENZO BIANCHI 
Ascoltare la parola 
© 2008 Edizioni Qiqajon